Kdo jsme?

Univerzity za Klima je mladé hnutí, které vzniklo na jaře roku 2019 v reakci na vlnu středoškolských stávek za klima Fridays For Future. Cítili jsme potřebu vyjádřit středoškolským studentům podporu a poukázat na to, že přestože na akademické půdě naše páteční neúčast nevyvolá přílišný rozruch, klimatická krize se týká nás všech a je třeba na ni okamžitě reagovat. Začali jsme se tedy organizovat prostřednictvím Univerzitního bloku na těchto stávkách. V současnosti sdružujeme studenty, členy akademické obce a pracovníky, kterým není lhostejná budoucnost planety, na které žijeme.

Univerzita jako instituce je v českém prostředí velmi pasivní v artikulování svého stanoviska a podnikání kroků v boji proti klimatické změně. Domníváme se, že právě univerzita by ze své specifické pozice ve společnosti měla odpovídat mezi prvními. Univerzita je místem, které vzdělává současné a budoucí generace. Ty potřebují získat vědomosti a dovednosti, které jim umožní nalézat řešení krize, které čelíme. Věříme, že univerzita musí začít aktivně hledat způsoby, jak být mostem mezi vědeckým poznáním a celou společností. Je nutné uvědomit si vážnost situace a začít přizpůsobovat své fungování krizi, ve které se svět nachází. Tak komplexní organizace jako univerzita by měla jít příkladem, hledat a ukazovat nové cesty. 

Považujeme za nutné zdůraznit koncept klimatické spravedlnosti, protože ne každý přispívá ke klimatické změně stejnou měrou a každého ovlivňuje jinak. Ta menší část globální společnosti, která je za současný stav dlouhodobě nejzodpovědnější, ponese jeho následky nejméně. A naopak, ti, kteří mají menší díl zodpovědnosti, na současný stav doplatí nejvíce. Pojem klimatická spravedlnost zdůrazňuje nutnost provádět strukturální změny sociálně spravedlivým způsobem.

Univerzity po celém světě začínají pomalu ale jistě přijímat nezbytná opatření, přehodnocovat způsob svého fungování, spolupracovat s lokálními samosprávami, ustavovat interdisciplinární skupiny odborníků a obohacovat své vzdělávací programy. Neexistuje důvod, proč by se totéž nemělo dít i tady a teď.