Vysokoškolská stávka za klima 2023

V týdnu před 17. listopadem vstoupíme jako členky a členové akademické obce do stávky. Jejím důvodem je stále se prohlubující klimatická krize, a fakt, že k řešení této krize nejsme o nic blíž než loni. Letošní teplotně extrémní léto s sebou přineslo smrtící vlny veder a rozsáhlé požáry. Extrémní počasí zažíváme čím dál častěji. 

Dopady klimatické krize pociťujeme každým rokem palčivěji a je očividné, že v mezích současného společenského uspořádání si s nimi neumíme poradit. Zatímco fosilní korporace stále vydělávají na ničení klimatu, česká vláda nedělá téměř nic. Jsme naštvaní, frustrovaní a máme obavy o naši budoucnost. Chceme skutečnou, důslednou a hlubokou transformaci společnosti.

Kdy?

Ve dnech 15.–17. 11. 2023. Na poslední den stávky, 17. 11., chystáme protestní průvod.

Kde?

Na několika falkultách v několika městech po celé České republice. Připojí se fakulty z Prahy, Brna, Olomouce, Pardubic a Hradce Králové. V Praze se připravuje stávka na několika fakultách Univerzity karlovy (Filosofická fakulta, Fakulta humanitních studií, Fakulta sociálních věd, Matfyz, Pedagogická fakulta, Přírodovědcká fakulta, Právnická fakulta, Lékařské fakulty), FAMU, DAMU a UMPRUM. Na ČVUT se koná protest na podporu stávky.

Program

Praha

Středa 15. 11.

Zahájení stávky na Klárově

Fakultní programy

Čtvrtek 16. 11.

Centrální program na Filosofické fakultě UK

Pátek 17. 11.

Pochod za klimatickou spravedlnost

Brno

Olomouc

Jak se můžu zapojit?

Vyplň tento formulář, nebo si přečti více zde.

Proč stávkujeme? 

Stávkujeme, protože se odmítáme smířit s představou budoucnosti, kterou nám nyní předkládají vědci a vědkyně. Vědecká obec už několik desetiletí varují před stejným scénářem. Že musíme přestat co nejdříve využívat fosilní paliva, víme už dávno. Co se ukazuje v posledních letech je, že současný systém globálního kapitalismu řešení nenabízí. Oligarchové a korporace, nesoucí v největší míře odpovědnost za současný stav věcí, s fosilním byznysem nekončí. Naopak se po celém světě plánují nové fosilní projekty, které vlády dotují mnohonásobně většími částkami, než je tomu u obnovitelných zdrojů energie. 

Stávkou nabízíme alternativu. Odmítáme představu, že o naší budoucnosti bude rozhodovat hrstka nejbohatších, která dlouhodobě upřednostňuje své vlastní finanční zájmy před těmi celospolečenskými. Chceme větší míru demokracie a možnost společně rozhodovat o naší budoucnosti. Chceme se zastavit a zamyslet se nad možnými společenskými řešeními. 

Vidíme totiž, že ideály sametové revoluce zůstaly nenaplněny. Proto stejně jako studentstvo v roce 1989 a chceme využít prostory univerzit, abychom jako současné členstvo akademické obce vyjádřili svou frustraci ze současné situace a obavy o naši budoucnost. Pokud totiž radikálně nezměníme způsob, jakým jako společnost fungujeme, nemá pro nás smysl pokračovat ve studiu a připravovat se na budoucnost, která nebude. 

Jaké jsou naše požadavky?

Vyzýváme proto všechny, kteří jen trochu můžou, aby se angažovali a začali se zasazovat o změnu ve svém okolí, ať už ve škole, na pracovišti nebo v místě bydliště. Jedině společným úsilím dosáhneme demokratičtější budoucnosti, o které budeme moci rozhodovat všichni a z níž budeme mít společný prospěch. 

Požadujeme také tyto konkrétní kroky:

  1. Schválit klimatický zákon. Ten umožní právní vymahatelnost klimatických závazků vlády a zajistí kontinuitu české klimatické politiky. 
  2. Začít používat nástroje participativní demokracie ve formě občanských shromáždění.  Ty dávají všem skupinám ve společnosti rovný hlas a možnost podílet se na politických rozhodnutích.
  3. Začít řídit ekonomiku i společnost podle jiného indikátoru, než je růst HDP. Jde o zastaralý ukazatel, který nebere v potaz planetární limity, naplňování základních lidských potřeb ani distribuci bohatství ve společnosti.

Abychom se mohli jako společnost posunout směrem k udržitelnější, demokratičtější a spravedlivější budoucnosti musíme se o ní zasadit všichni společně. Pojďte proto s námi v týdnu před 17. listopadem dát jasně najevo, že takhle už to dál nejde. Pojďme se společně zasadit o budoucnost, v níž budou vyslyšeny hlasy nás všech a na níž se budeme moci společně podílet.