Kde jsme?

Klima nástupiště – Uzk Ostrava

Kroky k lepšímu klimatu chceme začít dělat ve svém nejbližším okolí, tedy u sebe doma a na univerzitě. V Březnu jsme na Ostravské univerzitě plánovaly okupační stávku/přátelské táboření.

Náš web, kde najdeš mj. otevřený dopis rektorovi: http://klimanastupiste.cz/
Sleduj facebook: https://www.facebook.com/Klima-n%C3%A1stupi%C5%A1t%C4%9B-UZK-Ostrava-103709931232508
přidej se, zeptej se: klimanastupiste@gmail.com


EKObuňka JAMU
Studentky a studenti Janáčkova Akademie Múzických umění v Brně
Klima je víc než jamu

Sleduj facebook: https://www.facebook.com/EKObunkaJAMU
Přečti si něco víc na webu: https://atelier205.jamu.cz/aktuality/univerzity-za-klima-jamu/
přidej se, zeptej se:  ekobunka.jamu@gmail.com


Umprum v klimatické nouzi

Iniciativa UMPRUM v kimatické nouzi se v rámci školy snaží prosazovat interní opatření spojená s udržitelností (viz. požadavky Univerzit za klima) a tvořit program ve spojitosti vyučovanými obory. Usiluje tak o to, aby se škola postavila zodpovědně k třetí roli univerzit. V současnosti se dokončuje plán na přednášky s ekologickou tématikou, které proběhnou příští rok.

Sleduj facebook: https://www.facebook.com/Umprum-ve-stavu-klimatick%C3%A9-nouze-260168961588175
přidej se, zeptej se: umprum.vnouzi@gmail.com


Ekobuňka AVU

Sdružujeme lidi na AVU (Akademie výtvarných umění v Praze). Vystupuje na školním senátu, spolupřipravuje školní ekologický seminář i vystavujeme jako umělecký kolektiv.

Sleduj facebook: https://www.facebook.com/ekobunkaavu
přidej se, zeptej se: ekobunka.avu@gmail.com


FAMU pro klima

skupina studentek a studentů z famu, kteří mají rádi planetu a všechna roční období, bojujeme za udržitelnější filmy, udržitelnější školy a udržitelnější svět místo smutku, radosti a inspirace na mrtvé planetě nejsou diváci. Taky pořádáme promítání.

Sleduj nás a napiš nám přes facebook: https://www.facebook.com/famuproklima


UTB za klima

Studentská platforma pro environmentální otázky spojené se studiem na UTB (Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně).
Více o iniciativě zde: https://www.utb.cz/home-projekty/utb-za-klima/o-nas/
Sleduj nás a napiš nám přes facebook: https://www.facebook.com/UTBzaklima


Masarykova univerzita v Brně

Aktivní studenti a studentky více fakult, kteří dlouhodobě jednají s vedením školy ohledně udržitelnosti. Zpracovaly dokument 11 úkolů pro enviromentálně udržitelnou univerzitu, které vyjádřil podporu děkan Přírodovědecké fakulty MU.
viz: https://drive.google.com/file/d/1NB-lvYsYzssC8jn9TPA9pQwtRBp_ZH9T/view?fbclid=IwAR0G0bPZCemAeBsYSO0K-mq_WMTLwpxMoHcLm75SMUQt8VZStXiFv7rksYo

O našich cílech : https://www.em.muni.cz/komentare/12510-co-chteji-univerzity-za-klima-na-muni

Kontaktní email zatím nemáme, napiš na univerzityzaklima@gmail.com


Univerzita Karlova v Praze

Na největší české univerzitě se tématem zabývalo mnoho zasedání Sociální komise i plenárních schůzí Akademického senátu. V červnu se také uskutečnil první z plánované série otevřených Kulatých stolů k tématu udržitelnosti. Svěřenkyně rektorátu ve spolupráci s Centrem pro otázky životního prostředí UK nyní podávají grant na financování aplikovaného výzkumu implementace opatření na univerzitě.
Třebaže jako studenti vítáme, že Univerzita vykročila směrem, který by ji mohl přivést mezi pokrokové světové univerzity naplňující cíle udržitelného rozvoje, domníváme se, že je UK teprve na začátku cesty. Budeme proto dále pokračovat v debatách, jež se budou týkat (nejen) směřování k udržitelnosti, tentokrát s přijetím holistního přístupu. „Celoinstitucionální přístup“ je etablovaným zastřešujícím rámcem, který v praxi znamená, že všechny aspekty fungování (v tomto případě) univerzity vycházejí ze stejných hodnotových východisek a směřují k naplnění koherentních cílů.
Napiš nám na univerzityzaklima@gmail.com


Univerzita Palackého v Olomouci

Sdružujeme studenty i akademičky na UP, apelujeme na vznik důstojné pozice koordinátora pro udržitelnost a na vytvoření strategického záměru jen k řešení udržitelnosti.

Kontaktní email zatím nemáme, napiš na univerzityzaklima@gmail.com


FAVU buňka

Nová autonomní buňka chce vést diskuze o udržitelnosti v umění, zavádět malé radosti typu bike shareing, hledat spojence na dalších fakultách VUT (Vysoké učení technické v Brně).

Kontaktní email zatím nemáme, napiš na univerzityzaklima@gmail.com


DAMU buňka

Jak jsme na tom?

Kontaktní email zatím nemáme, napiš na univerzityzaklima@gmail.com