Otevřený dopis Masarykově univerzitě ve věci spolupráce s Energetickým a průmyslovým holdingem Daniela Křetínského

Vážené členky, vážení členové Akademického senátu Masarykovy univerzity.
Vážený pane rektore, prof. MUDr. Martine Bareši, Ph.D.

Vážené členky, vážení členové Akademického senátu Právnické fakulty Masarykovy univerzity.
Vážený pane děkane, doc. JUDr. Mgr. Martine Škope, Ph.D.

Žijeme v době rychle eskalující klimatické krize, která ohrožuje budoucnost a základní lidská práva lidí po celém světě. I my, studenti a studentky Masarykovy univerzity, z ní máme po právu strach. Jak víme z výzkumných zpráv Mezivládního panelu pro změnu klimatu (IPCC), pokud nedojde k dostatečnému omezení emisí skleníkových plynů, bude stále ve větším měřítku docházet k masové migraci, extrémním projevům počasí, jako hurikánům, záplavám, požárům, dlouhotrvajícímu suchu a ničivým vlnám veder, dále ke konfliktům o vodu, nedostatku potravin a rozvratu ekosystémů. To není budoucnost, pro kterou studujeme.

Proto vnímáme jako naprosto zásadní, aby probíhalo snižování emisí tempem vedoucím k udržení průměrného nárůstu teploty pod hranicí 1,5 °C, ke které se státy zavázaly podepsáním Pařížské dohody v roce 2015. 

Hlavní příčinou klimatické krize je neudržitelné spalování fosilních paliv. Je proto bezpodmínečně důležité, abychom jako společnost podnikli kroky vedoucí k dostatečně rychlému omezení ničivého fosilního průmyslu, který nám takto bere budoucnost a ohrožuje naši společnost jako takovou. To se ale v současnosti neděje a nacházíme se na trajektorii k oteplení o více než 2,7 °C, tedy k vážnému klimatickému rozvratu.

Univerzity hrají ve společnosti a celospolečenské debatě zásadní roli, s čímž přichází také velká zodpovědnost. Zodpovědnost jak vůči vědeckému poznání, které před klimatickou krizí jasně varuje, ale je široce ignorováno, tak i vůči studujícím, které postupující krize připravuje o budoucnost.

Velmi oceňujeme, že Masarykova univerzita se snaží jít příkladem například v udržitelném provozu a odvádí na tomto poli dobrou práci. To ale bohužel zastiňuje skutečnost, že Masarykova univerzita přijímá financování od fosilního průmyslu. Konkrétně Právnická fakulta, a to od Energetického a průmyslového holdingu, a.s. (EPH).

EPH Daniela Křetínského je přitom třetím největším emitentem skleníkových plynů v Evropě a dlouhodobě udržuje v provozu zastaralé hnědouhelné elektrárny, které jsou nejškodlivější pro klima i pro lidské zdraví.

Jen za rok 2021 vypustily podniky EPH 49 milionů tun oxidu uhličitého, více než například celé Švédsko s přes deseti miliony jeho obyvatel. Čtvrtinu svých emisí navíc EPH skrývá masivním spalováním biomasy, klasifikované jako obnovitelný zdroj, které nicméně není o nic udržitelnější a vede k rozsáhlému ničení lesů.

Také se nás velmi dotýká současná situace na Ukrajině, kde miliony lidí čelí Putinově válečné agresi a stojíme plně v solidaritě s Ukrajinci a Ukrajinkami. I tato krize je významně spojena s fosilními palivy, neboť jedním z hlavních zdrojů financí pro Putinovu válku je právě prodej fosilního plynu. Na závislosti Evropy na Putinově plynu přitom dlouhodobě masivně vydělává právě EPH Daniela Křetínského, které vlastní část plynovodů dopravujících ruský plyn do Evropy přes Slovensko a Ukrajinu.

Právnická fakulta MU s EPH uzavřela smlouvu o spolupráci, která má vést k “realizaci konkrétního projektu, jehož cílem je zřízení odborného pracoviště specializovaného na oblast energetického práva” a slibuje spolupráci “v celé řadě oblastí – od přednáškové činnosti přes konzultace a oponentury závěrečných prací až po stáže a praxe pro studenty i pracovníky fakult.“

Považujeme za nepřijatelné, aby ve 21. století, v době eskalující klimatické krize univerzita vstupovala do vzájemné spolupráce s fosilním průmyslem, devastujícím klima, lidské zdraví a životní prostředí.

A dále, aby v kontextu ruské invaze na Ukrajině spolupracovala se subjektem, který vydělává na dopravě ruského plynu, financujícího tento konflikt.

Jsme přesvědčeni, že Masarykova univerzita svou spoluprací s holdingem EPH jde proti hodnotě akademické nezávislosti, proti svým snahám v oblasti udržitelnosti a proti své otevřené podpoře Ukrajinců a Ukrajinek zasažených ruskou agresí.

Proto vyzýváme Masarykovu univerzitu a zejména její Právnickou fakultu, aby nejpozději do 31. 1. 2023* oznámila závazný záměr ukončit do konce června téhož roku spolupráci s holdingem EPH.

Dále vyzýváme Masarykovu univerzitu, aby se do 31. 1. 2023* zavázala v budoucnu nenavazovat jakoukoli spolupráci s fosilním průmyslem či jinými subjekty ničícími krajinu, přírodu, lidské zdraví a klima.

Kroky univerzity a právnické fakulty v tomto ohledu budeme bedlivě sledovat.

S úctou,

za Univerzity za Klima, zástupci a zástupkyně z fakult                                                     

V Brně dne 3. 12. 2022

 

*Doplnění – 2.2. 2023: Otevřený dopis ke dnešnímu dni podepsalo téměř 250 studujících, absolventů a absolventek. Masarykova univerzita ani její Právnická fakulta však přesto do požadovaného data, tedy 31.1.2023, neoznámila záměr spolupráci s fosilním průmyslem ukončit ani zavést etický kodex financování. Jsme však rozhodnutí pokračovat a požadovat po Masarykově univerzitě, aby ochranu klimatu brala vážně a spolupráci ukončila. Otevřený dopis tak bude dále k dispozici a bude jej stále možné podepisovat. Vyzýváme takto Masarykovu univerzitu, aby požadavky naplnila v nejkratším možném čase.

 

Anna Stezková, studentka FSS MU

Marek Soška, student FSS MU

Barbora Chaloupka, studentka PrF MU

Ivana Taptičová, studentka PrF MU

Barbora Hynštová, studentka FSpS MU

Terezie Chamráthová, studentka PřF MU

Štěpán Balážik, student PřF a FI MU

Vojtěch Jelínek, student FI MU

Eduard Minks, student FI MU

Heřman Dušek, student ESF MU

Tereza Plačková, studentka FF MU

Jana Kolafová, studentka FF a FSS MU

 

 PŘIPOJIT PODPIS K TOMUTO DOPISU!

 

Další signatáři:

 1. Josef Patočka, absolvent, FSS MU
 2. Katarína Kováčová, studentka, FSS MU
 3. Barbora Bakošová, absolventka, FSS MU
 4. Barbora Jelínková, studentka, FSS MU
 5. Valerie Třebická, studentka FSS MU
 6. Šimon Jelínek, PřF
 7. Jakub Krahulec, absolvent FF a FSS MU
 8. Radek Kubala, absolvent, FSS MU
 9. Valerie Ulíková, studentka FSS MU
 10. Martin Kujínek, student FSS MU
 11. Toby Vajgel, student FSS MU
 12. Jan Havran, absolvent MU
 13. Natálie Šindelářová, studentka FSS MU
 14. Jan Polák, student, FSS MU
 15. Helena Drdlová, absolventka FSS a ESF MU
 16. Emma Konečná, studentka FSS MU
 17. Ivana Míšková, studentka FSS MU
 18. Michaela Šejvlová, studentka FSS MU
 19. Tereza Navarová, absolventka FF MU
 20. Zuzana Brandejsová, studentka, FSS MU
 21. Natália Bieliková, studentka FSS MU
 22. Valerie Fafejtová, studentka PřF a FSS MU
 23. Veronika Leciánová, studentka FSS MU
 24. Veronika Klementina Zemanová, studentka FSS a ESF MU
 25. Štěpánka Slavatová, studentka FSS MU
 26. Lea Anna Polívková, studentka FSS MU
 27. Andrea Mihalčíková, studentka FSS MU
 28. Sára Howesová, studentka FSS MU
 29. František Jelínek, student FSS MU
 30. Jan Váňa, absolvent FI a FSS MU
 31. Alena Jelínková, studentka FSS MU
 32. Natalie Pindorová, studentka FSS MU
 33. Anna Korytářová, studentka, PřF MU
 34. Blanka Justová, absolventka FF MU
 35. Natalie Hošková, studentka, FSS MU
 36. David Záleský, student FSS a FF MU
 37. Martina Kunová, študentka FSS MU
 38. Martin Černý, student, FSS MU
 39. Natálie Mašková, studentka FSS MU
 40. Nikola Schöblová, studentka FSS MU
 41. Lada Bánoková, studentka FF a FSS MUNI
 42. Miloš Kroulík, absolvent PřF MU
 43. Markéta Korgerová, studentka FSS MU
 44. Pavlína Pokorná, studentka, PřF MU
 45. Matěj Grabovský, absolvent, FI MU
 46. Richard Dubný FSS MU
 47. Alžběta Černohousová, studentka Ped a FF MU
 48. Jakub Černý, absolvent FSS MU
 49. Mína Kavanová, studentka, PřF MU
 50. Jakub Voves, student, FF MU
 51. Anna Grézlová, studentka FSS MU
 52. Monika Niemczyková, studentka PrF MU
 53. Vojtěch Rozehnal, student PřF a FF MU
 54. Hynek Šimon, student PdF MU
 55. Eliška Sekaninová, studentka FSS MU
 56. Marek Pivoda, student PrF MU
 57. Richard Mittner, student, FSS a PrF MU
 58. Bronislav Farkač, absolvent FSS MU
 59. Kamila Kultová, studentka FSS MU
 60. Judita Trávníčková, studentka PdF MU
 61. Jakub Liška, student, FF MU
 62. Natálie Hončíková, studentka FSS MU
 63. Petra Jelínková, absolventka FSS MU
 64. Zuzana Révészová, absolventka PrF, FSS, FF MU
 65. Vít Řezáč, student PřF MU
 66. Filip Dus, absolvent PrF MU
 67. Barbara Herucová, absolventka FF MU
 68. Jakub Mácha, absolvent, FSS MU
 69. Václav Orcígr, absolvent FSS MU
 70. Petr Mezihorák, absolvent FSS a ESF MU
 71. Jiří Trávníček, absolvent FF MU
 72. Barbora Kachtík Valešová, absolventka FSS MU
 73. Martin Mátl, student PřF MU
 74. Václav Walach, absolvent, FSS MU
 75. Jakub Mareš, absolvent, FSS a FF MU
 76. Michaela Šinaľ, absolventka PrF MU
 77. Žaneta Gregorová, absolventka FSS MU
 78. Luboš Jansa, absolvent, FSS MU
 79. Agnieszka Buchtová, absolventka FSS MU
 80. Laura Kovácsová, absolventka, FSS MU
 81. Filip Gábor, absolvent FSS MU
 82. Vít Kozák, student FF MU
 83. Martin Rexa, absolvent FSS MU
 84. Petr Machálek, absolvent, FSS MU
 85. Petr Pajdla, student FF MU
 86. Jan Kolář, absolvent FF MU
 87. Peter Tkáč, student FF MU
 88. Ondřej Sliš, absolvent, FSS a ESF MU
 89. Barbora Adamková, absolventka FSS MU
 90. Olga Trávníčková, absolventka FF MU
 91. Michaela Hadravová, absolventka FSS MU
 92. Daniela Nikšičová, absolvent*ka FSS MU
 93. Milan Fujda, absolvent FF MU
 94. Eliška Štěpánová, studentka PrF MU
 95. Petr Kubala, absolvent, FSS MU
 96. Jan Peškar, student PrF MU
 97. Klára Berg, absolventka FSS MU
 98. Petr Janíček, student PřF MU
 99. Kateřina Ištoková, studentka PrF MU
 100. Jakub Vašíček, absolvent FI MU
 101. Klára Kalábová, student PrF MU
 102. Kateřina Losová, absolventka PrF MU
 103. Matěj Nytra, absolvent FF MU
 104. Vendula Martincová, studentka FSS MU
 105. Jakub Kriš, absolvent FSS a PdF MU
 106. Martin Žák, absolvent FF MU
 107. Linda Antoňová, studentka FSS MU
 108. Štěpán Šebesta, student FF MU
 109. Jakub Radan Dvořák, student FSS MU
 110. Tereza Špinková, doktorandka FSS MU
 111. Karolína Žižková, absolventka FSS MU
 112. Eliška Sekaninová, studentka FSS MU
 113. Iveta Černá, absolventka FF MU
 114. Martina Sálová, absolvent, FSS MU
 115. Ester Čapková, studentka, FF MU
 116. Kristýna Kozelková, absolventka, FSS MU
 117. Petra Viplerová, studentka FSS MU
 118. Kristína Kolárová, absolventka, PřF  MU
 119. Josefína Tkadlečková (Susová), absolventka FSS MU
 120. Magdaléna Kolářová, studentka FSS MU
 121. Jakub Domes, student, FSS MU
 122. Michaela Zvancigerová, studentka PrF MU
 123. Martina Kozlová, studentka FF MU
 124. Jiří Píza, absolvent, PřF MU
 125. Klára Horáková, studentka FFS MU
 126. Kateřina Domesová, studentka FF MU
 127. David Radoň, absolvent FSS MU
 128. Jana Komárková, studentka PrF MU
 129. Eva Kotrlová, studentka Přf MU
 130. Petr Benesch, absolvent PrF MU
 131. Ľuboš Slovák, doktorand FSS MU
 132. Lukáš Tomeš, absolvent MU
 133. Branko Hossa, student FF MU
 134. Ivan Prouza, absolvent PrF MU
 135. Magdaléna Kloučková, absolventka FSS MU
 136. Soňa Chalányová, studentka FSS MU
 137. Vincenc Bouček, absolvent PrF MU
 138. Josef Kocurek, absolvent FF MU
 139. Michal Novotný, student PřF MUNI
 140. Samuel Benko, student FI MUNI
 141. Veronika Příborská, studentka FF MU
 142. Pavel Pilch, absolvent FF MU
 143. Jiří Konvalinka, student ESF a FSS
 144. Ondřej Karbaš, student PřF MU
 145. Klára Zouharová, studentka Pdf MUNI
 146. Sofia Šuranská, studentka FF
 147. František Jelínek, student FSS MU
 148. Barbora Daniela Filová, studentka, PřF MU
 149. Kateřina Kolínská, studentka FSS
 150. Anna Kubíková, studentka, PřF MUNI
 151. Klára Dubinová, studentka FSS MU
 152. Alžběta Kadlecová, studentka, FSS MUNI
 153. Šárka Uhlířová, studentka, PdF MUNI
 154. Barbora Vosáhlová, studentka FSS MUNI
 155. Tereza Bláhová, studentka PdF
 156. Sebastian Filipek, student, LF MUNI
 157. Tereza Vorlíčková, studentka FSS MU
 158. Anna Tabášková, studentka FSS MUNI
 159. Minerva Lošťáková, studentka, FSS MU
 160. Martin Zach, student PřF MU
 161. Daniel Tomašovič, student PrF a FSS MU
 162. Adam Chovanec, student FI MUNI
 163. Michaela Švandová, studentka FF MUNI
 164. Adéla Kolářová, absolventka PrF, studentka FSS MU
 165. Alena Štykarová, studentka PrF MU
 166. Vít Skoták, student PřF MU
 167. Petr Kadlec, student, FSPS
 168. Václav Hořeňovský, student, FF MU
 169. Jan Vlach, student, FSS MUNI
 170. Hynek Ožana, student PřF MU
 171. Filip Slaný, student PrF MU
 172. Sofia Kanávorová, studentka PřF MU
 173. David Beneš, student FI MU
 174. Tomáš Pospíchal, student, PrF
 175. Samo Laktič, absolvent PrF
 176. Martin Pavlík, FSS MU
 177. Dagmar Marie Josková, studentka ESF MU
 178. Dominik Vojta student PřF
 179. Eliška Jurková, studentka, FSS MU
 180. Vojtěch Jelínek, student FSS MU
 181. Martin Dominik, absolvent PrF, student FF
 182. Noemi Keřkovská, studentka PdF MU
 183. Tereza Dusová, absolventka FSS MU
 184. Kristýna Šustová, studentka FF
 185. Veronika Horáková, studentka FSS
 186. Ornela Šimková, studentka FF MU
 187. Mgr. Martin Polák, PřF a FSS
 188. Kateřina Změlíková, studentka FF MU
 189. Kateřina Pražáková, studentka PdF MU
 190. Eliška Vejsová, studentka FSS MU
 191. Richard Glatz, student FSS MU
 192. Kateřina Mišovičová, studentka FSS MU
 193. Nikol Halamásková, absolventka FSS MU, studentka FF MU
 194. Natálie Tošková, studentka FF MU
 195. Ondřej Chytka, student FSS, FF MU
 196. Alena Škodroňová studentka, ESF/FSS MU
 197. Veronika Škapcová, študentka LF MU
 198. Barbora-Anna Suková, studentka PrF MU
 199. Vojtěch Tarant, student Pdf MU
 200. Eliška Sáčková, studentka FSS MU
 201. Klára Ondrová, studentka FF MU
 202. Kateřina Hájková, studentka PřF MU
 203. Veronika Dombrovská, absolventka FSS MU
 204. Barbora Dlouhá, studentka FF a FSS MU
 205. Áron Tkadleček, student FSS MU
 206. Šárka Převrátilová, studentka FF MU
 207. Petr Doubravský, student FSS a ESF MU
 208. Markéta Tereza Piáčková, studentka FSS MU
 209. Emma Konečná, studentka FSS MU
 210. Marie Šrajerová, studentka LF MU
 211. Mikulas Heinz, student FI MU
 212. Bc. František Kovařík, student FF MU
 213. Matěj Janoušek, student FSS MU
 214. Barbora Seberová, FF
 215. Šimon Klimovič, student PřF
 216. Anna Zukalová, studentka FSS MU
 217. Alžběta Bagarová, studentka PřF MU
 218. Jakub Falat, student, FF
 219. Eliška Pavlíková, studentka FSS MU
 220. Matyáš Havel, student PrF MU
 221. Natália Hložková, studentka FF MU
 222. Lea Anna Polívková, studentka FSS MU
 223. Eliška Jandová, studentka FF MU
 224. Mikuláš Francán, student FF MU
 225. Alexandra Mateásková, absolventka FSS & PrF MU
 226. Oldřich Sklenář, absolvent FSS MU
 227. Nikola Benčová, studentka FSS MU
 228. Artem Kravchuk, student FSS
 229. Johana Jurášová, studentka FF MU
 230. Jana Bachová, absolventka PrF MU
 231. Katarína Školiaková, LF MU
 232. Stanislav Biler, absolvent, FSS MU
 233. Petra Marinová, absolventka PřF a FSS MU
 234. Jan Albrecht, student FSS MU
 235. Jakub Lehký, student PrF MU
 236. Klára Vejda Melicharová, studentka FF MU
 237. Jana Tomalová, studentka PřF MU
 238. Martin Bartoš, absolvent FF MU
 239. Petra Paříková, studentka FSS MU
 240. Johana Tkáčová, absolventka FF MU
 241. Petr Zámečník, absolvent MU
 242. Dominik Bárt, student FF MU
 243. Adam Geisler, student FF MU
 244. Nora Júlia Levická, Absolventka FF MU
 245. Eva Kotašková, absolventka FSS MU
 246. Alexandra Drnajová, student FF MU
 247. Vojtěch Bílek, student FI MU
 248. Kamila Jenšová, studentka FSS a PdF MU
 249. Tomáš Obšívač, absolvent FI MU
 250. Michaela Staňková, studentka PrF MU
 251. Lada Bánoková, studentka FF a FSS MU
 252. Aneta Pilátová, studentka FSS MU
 253. Hana Fikrová, studentka FSS MU