Prohlášení k vysokoškolské stávce

Prohlášení studentstva a akademických pracovníků a pracovnic o okupační stávce českých univerzit 17. listopadu 2022

17. listopadu jsme si zvykli vzpomínat na události sametové revoluce a oslavovat vítězství svobody a demokracie. V současné době však není možné jen vzdávat hold minulosti, ale je nutné se věnovat i problémům, kterým čelíme právě dnes.

Žijeme v čase mnoha stupňujících se a vzájemně propojených krizí. Nedaleko našich hranic zuří válka, narůstají společenské nerovnosti a zvyšující se ceny energií přivádějí statisíce lidí na pokraj chudoby. Tomu všemu vévodí zhoršující se klimatická krize, která už dávno není jen dystopickým scénářem budoucnosti. Její důsledky již nyní zcela reálně dopadají nejen na miliony lidí po celém světě, ale i na obyvatelstvo České republiky. Našim vládám a ekonomickým elitám se nedaří na tyto krize nalézt adekvátní odpověď. Narůstá společenská frustrace, hrozí rozpad sociální soudržnosti a sílí hlasy krajní pravice. Potácíme se mezi neschopnými vládami a hrozbou fašizace naší společnosti.

S tímto vývojem se nemůžeme smířit. Nehodláme během Mezinárodního dne studentstva pouze vzpomínat, chceme především nabídnout alternativu k současnému vývoji. Budoucnost totiž nesmí spočívat v pokračování systému, který vede k destrukci přírody a rozpadu lidských společností. Řešení existují a my se za ně chceme postavit.

V týdnu před 17. listopadem vstoupíme jako členové a členky české akademické obce do stávky. Chceme okupovat prostory fakult a univerzitních institucí. Chceme organizovat semináře, přednášky, pléna a hovořit o možnostech spravedlivé transformace státu a společnosti. Jedině taková změna, která bude sociálně citlivá, demokratická a environmentálně udržitelná může být odpovědí na současný neudržitelný stav. 

17. listopad roku 2022 nebude patřit jen vzpomínání na minulost – bude patřit nám a především budoucnosti!

Podepište zde: bit.ly/prohlaseni-stavka2022 

 
_______________________________________

November the 17th is commonly used to reminisce about the events of the Velvet Revolution and to celebrate victories of freedom and democracy. However, in the present day, it becomes impossible to simply pay homage to the past. We deem it is necessary to attend to the problems of the present: the problems we are facing right now.

We live in a time of many escalating and interconnected crises. Not far from our borders is a war raging on. Social inequalities are on the rise and the increasing energy prices push hundreds of thousands of people towards the brink of poverty. All this is dominated by the ever-intensifying climate crisis. These crises are no longer a dystopian scenario. On the contrary, its effects are already falling upon not only millions of people across the world but also upon the people of the Czech Republic. Our government and economic elites are failing to find an adequate response to all these crises. As a result, frustration is spreading across our society whose very cohesion is at risk, all while voices of the far-right are getting stronger. We straddle between the incompetence of our governments and the threat of fascism.

We cannot accept this as a direction we are headed. On this International Students’ Day, we do not intend to simply reminisce about the past. First and foremost, we wish to provide an alternative to this current development. For there is no future in the continuation of the system that leads to the destruction of nature and the disintegration of human society. The solutions are already here, and we wish to stand up for them.

In the week before the 17th of November, we will, as members of Czech academia, go on strike. We will occupy Czech universities and their premises. We will organise seminars, lectures and plenary sessions, where we will strive to present the possibilities of a just transformation of the state and the society. Only a socially sensitive, democratic and environmentally sustainable change is a change that can adequately address the unsustainability of current state of affairs.

Thus, the 17th of November 2022 will not simply belong to the past – it will belong to us, and primarily to our future.

Sign here: bit.ly/prohlaseni-stavka2022 

____________________________________

17 листопада ми звикли згадувати події „Оксамитової революції“ та святкувати перемогу свободи і демократії. Однак у сьогоденні неможливо тільки віддавати належне минулому, найголовніше – звертати увагу на проблеми, з якими мусимо стикатися саме тепер.

Ми живемо у світі, де наростають та взаємно переплітаються різні кризи. Недалеко від нашого кордону лютує війна, кругом зростає соціальна нерівність, підвищуються ціни на енергоносії і це доводить сотні тисяч людей до межі бідності. Над усім цим домінує чим далі більша кліматична криза. Вона вже давно не являє собою тільки дистопічний сценарій майбутнього. Наслідки цієї кризи вже зараз реально впливають не тільки на мільйони людей у цілому світі, але і на громадян Чеської республіки. Нашим урядам та економічним елітам не вдається на ці кризи адекватно реагувати. Зростає соціальна фрустрація, виникає загроза зникнення соціальної згуртованості, та чим далі, тим більше, чуємо сильний голос політичних сил крайніх правих. Ми балансуємо між некомпетентними урядами та загрозою фашизації нашого суспільства.

Проте ми не можемо змиритися з таким розвитком подій. Ми не збираємось протягом Міжнародного дня студентів тільки згадувати, ми хочемо передусім запропонувати альтернативу сучасній ситуації. Адже майбутнє не може бути продовженням системи, яка доводить до деструкції природи та занепаду людських суспільств. Рішення існують і ми хочемо їх підтримати.

У тижні, який передує 17 листопада, як члени чеської академічної спільноти розпочнемо страйк. Ми хочемо окупувати приміщення факультетів та університетських закладів. Ми хочемо організовувати семінари, лекції, пленуми та говорити про можливості справедливої трансформації держави та суспільства. Тільки зміна, яка буде соціально чутливою, демократичною та екологічно стійкою, може стати відповіддю на сучасний стан, який не може тривати й надалі.

17 листопада 2022 року не буде присвячене тільки пієтетним згадкам про минуле – цей день буде належати нам і передусім майбутньому!

Підписуйтесь тут: bit.ly/prohlaseni-stavka2022

 

NAŠI VÝZVU PODEPSALI // OUR DECLARATION IS SIGNED BY:

  1. Vojtěch Klimeš, MFF UK
  2. Marek Soška, FSS MUNI
  3. Juliana Dindošová, FHS UK
  4. Jan Tůma, FF UK
  5. Linda Makovcová, PedF
  6. Lucia Filová, FHS UK
  7. Kryštof Kukan, FLD ČZU
  8. Matěj Nytra, DIFA JAMU, absolvent FF MUNI
  9. Petr Doubravský, FSS a ESF MUNI
  10. Klára Trávníčková, FF UK
  11. Anna Černínová, PdF UK
  12. Tomáš Obůrka, FSV UK
  13. Anežka Lindaurová, FF UK
  14. Petr Hubáček, FSV UK
  15. Aideen Ledinská, FLD ČZU
  16. Tereza Martinovská, FF UK
  17. Matěj Moravanský, FF UK
  18. Šimon Jelínek, přírodovědecká fakulta UPOL
  19. Jakub Votruba, FF UK
  20. Robin Bureš, FF UK
  21. Ondřej Altman, FIS VŠE
  22. Alžběta Králová, FF UK
  23. David Petera, MFF UK
  24. Jan Mikeš, FF UK
  25. Vojtěch Kudla, FF UK
  26. Adam Cepník, PřF UK
  27. Cyril Mrázek, FF UK
  28. Ondřej Boček, FF UK
  29. Kateřina Vaňková, 2LF UK
  30. Jakub Vaněk, FF UK
  31. Sára Englišová, FF UK
  32. Adéla Novotná, FSV UK
  33. Natálie Matějková, FHS UK
  34. Vít Staša, FF UK
  35. Kristýna Stašová, FF UK
  36. Valerie Vítů, FF UK
  37. Pavel Maršálek, FF UK
  38. Remi David Dzian, FHS UK
  39. Jan Kubišta, FSV UK
  40. Petr Skala, MFF UK
  41. Dorota Bouchalová, FF UK
  42. Anna Arnotová, FF UK
  43. Jan Malý Blažek, FSS MUNI
  44. Jan Černín, FF UK
  45. Jan Horský, FF UK
  46. Jonáš Vicherek, FF UK
  47. Barbora Dohnalová, FF a FSV UK
  48. František Jelínek, FSS MUNI
  49. Nikola Novotná, FF UK
  50. Ivana Trummová, FIT ČVUT
  51. Jiří Grosman, CERGE-EI, sdružené pracoviště AV ČR a UK
  52. Barbora Teclová, FF UK
  53. Josef Řičář, FHS UK
  54. Nikola Grzybowska, FSS MUNI
  55. Štěpánka Slavatová, FSS MUNI
  56. Magdaléna Kloučková, FF UK
  57. Petr Tureček, PřF UK
  58. Václav Šafka, FF UK
  59. Martin Kodada, FF UK
  60. Libor Brzobohatý, DIFA JAMU
  61. Kryštof Hlavnička, PdF UK
  62. Nela Bařinová, FF UK
  63. Rostislav Mahel, PřF MUNI
  64. Štěpán Rybák, FF UK
  65. Magdalena Hostomská, HTF UK
  66. Kristián Šubrt, 3LF UK
  67. Nela Neubauerová, FUD UJEP
  68. Mikuláš Pikhart, FF UK
  69. Marie-Anna Šulc, FAMU
  70. Vojtěch Michal, FSV UK
  71. Adéla Trojáčková, FHS UK
  72. Pavlína Mužíková, FF UK
  73. Dennis Wassouf, PřF UK
  74. Dominika Rudyová, FSV UK
  75. Anna Zukalová, FSS MUNI
  76. Michaela Frulová, FSS MUNI
  77. Sára Bočková, Fakulta výtvarného umění VUT
  78. Štěpán Hanzlík, FF UPOL
  79. Natálie Vlková, 3LF UK
  80. Kristýna Husťáková, FHS UK
  81. Iva Davidová, FaVU VUT
  82. Adam Bártek, FF UK
  83. Adam Vendl, FF UK
  84. Martin Tremčinský, FSV UK
  85. Tobias Krsek, FaVU VUT
  86. Jana Dubská, FF UK
  87. Vendula Skoupá, FVHE VetUni
  88. Filip Lachmann, Sociologický ústav AV ČR
  89. Mariana Zavadil, FF UK
  90. Jakub Samek, FA ČVUT
  91. Kateřina Panzerová, FIS VŠE
  92. Iva Heribanová, FF MUNI
  93. Nina Koleničová, FIS VŠE
  94. Kateřina Pavelková, FSV UK
  95. Martina Růžičková, FaVU VUT
  96. David Mišťúrik, FaVU VUT
  97. Klára Buriánková, FF UPOL
  98. Vilém Caha, FSV UK
  99. Jan Fulín, FUD UJEP
  100. Matyáš Žák, FF UK
  101. Žofie Tůmová, 2LF UK
  102. Martin Veselý, FSS MUNI
  103. Ondřej Mužík, FF UK
  104. Kateřina Pollaková, FSV UK
  105. Lucie Sklenářová, FSS MUNI
  106. Naděžda Nicielniková, FF UK
  107. Matěj Ellinger, FF UK
  108. Helena Kouwen, 2LF UK
  109. Štěpán Žůrek, FaVU VUT
  110. Daniel Petera, FSS MUNI
  111. Phdr. Radim Bureš, MÚVS ČVUT
  112. Ondřej Tkaczyszyn, FF UK
  113. Štěpán Beran, FIT ČVUT
  114. Petr Franc, FF UK, PF UK, FSV UK
  115. Vojtěch Maloň, FF MUNI
  116. Jakub Sedláček, FRRMS MENDELU
  117. Filip Klega
  118. Andrea Uváčiková, FU OSU
  119. Jaroslav Hassman, FF UK
  120. David Maršálek, PF UK
  121. Ľubica Kobová, FHS UK
  122. Hana Kurková, FF UK
  123. Jura Jindra, FSS MUNI
  124. Eva Vele, FF UK
  125. Alžběta Rudišová, FSV UK
  126. Julie Kretinina, FF UK
  127. Jana Koutná, FF UK
  128. Tomáš Sixta, FF UK, KTF UK 
  129. Kamila Schewczuková, FF UK
  130. Anna Louisa Fojtíková, FF MU, PdF MU
  131. Miloš Hroch, FSV UK
  132. Tereza Jiroutová Kynčlová, FHS UK
  133. Kateřina Baráková, Fakulta umění OU
  134. Ilona Smolová, FF UK
  135. Petra Horáková, FA ČVUT
  136. Tereza Čermáková, FDULS ZČU
  137. Mónica Márquez Bobadilla, FHS UK
  138. Markéta Tereza Piáčková, FSS MUNI
  139. Kateřina Holá, FHS UK
  140. Alžběta Králová, FF UK
  141. Jan Váňa, ÚČL AV ČR
  142. Jan Šrámek, FaVU VUT
  143. Anna Řičář Libánská, FF UK
  144. Eva Krásová, FF UK
  145. David Vokrouhlický, MFF UK
  146. Barbora Míková, PedF UK
  147. Ema Toušková, FF UK
  148. Kryštof Zvolánek, KDT FAMU
  149. Vít Staša, FF UK
  150. Lucia Gašparovičová, FaVU VUT
  151. Kateřina Davidová, FSV UK
  152. Judita Trávníčková, PF MUNI
  153. Marek Havrlík, FF UK
  154. David Schar, FF UK
  155. Anna Vágnerová, PedF UK
  156. Barbora Vrablíková, FHS UK
  157. Petr Hubáček, FSV UK
  158. Anna Marie Podlipná, PřF UK
  159. Johana Vaňáčová, PřF UPOL
  160. Zuzana Poláchová, FSS MUNI
  161. Magdaléna Michlová, FF UPOL
  162. Kateřina Konečná, FSV UK
  163. Šárka Daňková, 3. LF UK
  164. Anna Jiroušková, 3. LF UK
  165. Františka Bakošová, FAMU, AMU
  166. Jan Bierhanzl, FHS UK
  167. Jiří Sirůček, FF UK
  168. Štěpánka Luhanová, FF UK
  169. Jakub Ort, FF UK
  170. Alena Jelínková, FSS MUNI
  171. Marie Jiřičková, FHS UK
  172. Rain Avarmaa, FFA
  173. Matyáš Křížkovský, FF UK
  174. Josefína Vejsová, FHS UK
  175. Richard Keračík, FF UK
  176. Adéla Bártková, FHS UK
  177. Barbora Hynštová, FSpS MUNI
  178. Kristýna Marčíková, FHS UK
  179. Klára Staňkova, FHS UK
  180. Katarina Sanchezova, FHS UK
  181. Barbora Nosková, FF UK
  182. Viktorie Vítů, AVU
  183. Kryštof Trefil, FHS UK
  184. Kristýna Suldovská, FHS UK
  185. Klára Žantová, FAMU
  186. Michael Marek, Unicorn University
  187. Jan Voves, FF UK
  188. Jan Houška, FF UK
  189. Arnošt Novák, FHS UK
  190. Bob Kuřík, FHS UK
  191. Tereza Janečková, 3LF UK
  192. Helena Caisová, PřF UK
  193. Juraj Mišík, AVU
  194. Tereza Stöckelova, FHS UK
  195. Vojtěch Jelínek, FI MUNI
  196. Jakub Polách, FAVU VUT
  197. Denisa Rysová, DIFA JAMU
  198. Tereza Starková, FF UK
  199. Pavel Baloun, FHS UK
  200. Natálie Jírovcová, FF UK
  201. Válav Walach, FF UK
  202. Tereza Reichelová, FF UK
  203. Vít Zdrálek, FF UK
  204. Klára Brůhová, FA ČVUT
  205. Kristýna Kaňkovská, MUNI
  206. Jakub Marenčin, FF UK
  207. Zdeňka Balíková, FHS UK
  208. Arina Lednik, FHS UK
  209. Ester Červinková, FF UK
  210. Vendula Fořtová, FF UK
  211. Marie Popelová, FF UK
  212. Michéle Dvořáková, FSV UK
  213. Martin Kunc, FSV UK
  214. Ivana Syrovátková, FHS UK
  215. Petr Pavlík, FHS UK
  216. Karina Zamrazilová, FHS UK
  217. František Duška, 3. LF UK
  218. Jakub Tesař, FSV UK
  219. Martina Němejcová, FF UK
  220. Michaela Macalíková
  221. Lucia Urbanová, VŠB Ostrava
  222. Maria Topolčanská, rektorka AVU
  223. Vojtěch Gryc, FSV UK
  224. Pavlína Mužíková, FF UK
  225. Jan Májíček, absolvent FF UK
  226. Veronika Čapská, FHS UK
  227. Prokop Fialka, FF UK
  228. Terezie Rausová, FAVU VUT
  229. Arleta Němcová, FF UK
  230. Veronika Karasová, FAVU VUT
  231. Jiří Smlsal, FF UK
  232. Veronika Votíková, FF UK
  233. Viktorie Henčlová, FF UK
  234. Matěj Svidenský, MFF UK
  235. Masa Hilcisin, Prague City University
  236. Vojtěch Kudla, FFUK
  237. Jaroslav Michl, FF MUNI
  238. Martin Benda, FHS UK
  239. Magdalena Šišperová, FHS UK
  240. Marie Pavlíčková, FCHT VŠCHT
  241. Tereza Flossmannová, FF UK
  242. Markéta Dufková, PdF MUNI
  243. Vojtěch Srdečný, MFF UK
  244. Hana Malaníková, DAMU
  245. Kryštof Tymiánek, FF UK
  246. Pavel Koupil, MFF UK
  247. Barbora Hřebíčková, FHS UK
  248. Wojciech Bečka, FF UK
  249. Mikuláš Černík, FSS MUNI
  250. Zuzana Purmová, FA ČVUT
  251. Hana Kohout, FHS UK
  252. Jorge Bringas, Business, Prague City University
  253. Alena Andrlová Fidlerová, FF UK
  254. Kateřina Eklová, FSv ČVUT
  255. Jana Dubská, FF UK
  256. Štěpánka Navrátilová, FHS UK
  257. Lucie Zollmannová, FHS UK
  258. Jiří Szymanski, FF UK
  259. Martin Bartoš, FF UK
  260. Irene Femenia Puigcerver, FF UK
  261. Vít Holásek, FF UPOL
  262. Anna Marie Klímová, FHS UK
  263. Veronika Lipmanová, FF UPOL
  264. Anna Kobrlová, School of Education, Prague City University
  265. Lukáš Papoušek, PřF UK
  266. Hana Magdoňová, FaVU VUT
  267. Michaela Veselá, FUD UJEP
  268. Adéla Petřeková, FF MUNI
  269. Viktoria Citrakova, FaVU VUT
  270. Kateřina Pačandová, PřF UK
  271. Jan Matuštík, FTOP VŠCHT
  272. Richard Sadílek, FF UK
  273. Kristýna Novotná, FHS UK
  274. Mariana Prouzová, FF UK
  275. Juliana Jurčenková
  276. Kateřina Růžičková, PřF UK
  277. Jakub Dudař, FHS UK
  278. Petr Švanda, PřF UK
  279. Denisa Pubalova, FF UK
  280. Magdaléna Pešková, FSV UK
  281. Marek Jandák, FF UK
  282. Linda Antoňová, FSS MUNI
  283. Petr Huďa, Podporuji okupační stávku českých univerzit 17.listopadu 2022
  284. David Matějíček, FHS UK
  285. Ondřej Lukeš, FAMU
  286. Miroslava Vicianová, LDF MENDELU
  287. Barbora Luňáková, FF UK
  288. Milan Znoj, FF UK
  289. Michael Čambor, UMPRUM
  290. Aneta Tobolková, FHS UK
  291. Helena Hanžlová, absolventka ČZU
  292. Verica Pospíšilová Kordić, FAMU
  293. Eliška Kodyšová, Absolventka FF UK
  294. Ema Hlobíková, FF UK
  295. Nikita Kováčová, FSS MUNI
  296. Ludmila Richterová, FF UPOL
  297. Johana Bencová, FF UHK
  298. Martina Houdková, FF UO
  299. Eliška Sáčková, FSS MUNI
  300. Agáta Tůmová, FHS UK
  301. Jakub Liška, FF MUNI
  302. Tomáš Mráz, FF UK
  303. Diana Hetclová, PřF UPOL
  304. Vilém Kubáč, FF a FHS UK
  305. Karin Spišáková, FF UK
  306. Anna Tabášková, FSS MUNI
  307. Lada Bánoková, FSS MUNI
  308. Andrej Lizoň, PF UK
  309. Veronika Kolářová, FSS MUNI
  310. Marián Šintaj, FSS MUNI
  311. Lucie Arendacká, PF UK
  312. Daniel Fellegi, PCU Polska
  313. Jonáš František Soukup, FF UPOL
  314. Anna Oliva, FF UK
  315. Lenka Kunová, FF UK
  316. Tereza Brzková, FUD UJEP
  317. Daniel Fousek, MFF UK
  318. Adéla Vavříková, UMPRUM
  319. Peter Kodyš, MFF UK
  320. Maria Baranichenko, FHS UK
  321. Valentýna Řiháková
  322. Michaela Kopelentová, FSV UK
  323. Eliška Kroutilová, FHS UK
  324. Matěj Šťastný, FF UPOL
  325. David Stern, MFF UK
  326. Natalia Dvořáková, UMPRUM
  327. Anna Marie Teršlová, APPZ ČZU
  328. Kamila Hrnčířová, DAMU
  329. Martin Černý, FSS MUNI
  330. Nelly Polanská, PřF UK
  331. Filip Novák, DAMU
  332. Ananké Nebeská, FHS UK
  333. Nicolás Martínez, FSV UK
  334. Monika Laskowská, FF UK
  335. Marijana Brajdić, FF MUNI
  336. Marie Bartoníková, JAMU
  337. Jaromír Mrňka, FSV UK
  338. Miriam Pružincová, UMPRUM 
  339. Marie Hantáková, UMPRUM
  340. Martin Hudák, FaVU VUT
  341. Jakub Štingl, PřF UK
  342. Jiří Pokorný, FF UPOL
  343. Anna Hrnčárová, PřF UK
  344. Mária Smreková, DAMU
  345. Jiří Ptáček, UMPRUM
  346. Terezie Holubová, DAMU
  347. Vjačeslav Glazov, FF UK
  348. Ulrike Schütte, ČVUT
  349. Martin Kallus, FaVU VUT
  350. Marko Čambor, UPRUM
  351. Klára Kmošková, FF UPOL
  352. Hana Janečková, AVU
  353. Kateřina Řezáčová, FF UPOL
  354. Aleš Dvořák, FF UPOL
  355. Amalie Honová, FSV UK
  356. Sára Sicilská, FHS UK
  357. Alžběta Fahrnerová, FF UPOL
  358. Veronika Sýkorová, FHS UK
  359. Johana Brodská, PřF UK
  360. Martin Novák, FSS MUNI
  361. Ella Isenberg, FSV UK
  362. Barbora Mládová, FaVU
  363. Dana Račková, DAMU
  364. Kristína Opálková, UMPRUM
  365. David Matějíček, FHS UK
  366. Štěpán Riethof, FF a PřF UK
  367. Veronika Převrátilová, FA ČVUT
  368. Zuzana Huňková, UPOL
  369. Johana Miriam Vorlová, EF UK
  370. Klára Feikusová, FF UPOL
  371. Petra Mžourková, FHS UK
  372. Josef Lamken, FF UK
  373. Michaela Opltová, PřF UK
  374. Barbora Skřivánková, FF UPOL
  375. František Říha, FF UK
  376. Barbora Molčíková, FF UPOL
  377. Oleksandra Khabuzova, Creative Media Production
  378. Ondřej Kazík, FF UPOL
  379. Josef Matějka, MFF UK
  380. Tereza Sedláčková, FHS UK
  381. Klára Michálková, PDF UK
  382. Sofie Dundrová, PřF UK
  383. Jakub Choma, UPRUM
  384. Hana Škopová, 3. LF UK
  385. Martina Vyskočilová, FF UP
  386. Oskar Frýda, 1. LF UK
  387. Klára Krejcarová, FF UK
  388. Samuel Pelech, FSV UK
  389. Hedvika Novotná, FHS UK
  390. Adéla Havlíková, FF UPOL
  391. Veronika Douchova, Prague City University
  392. Jozek Dominik, PřF UPOL
  393. Jáchym Řičánek, AVU 
  394. Eva Lujza Prochocká, PřF MUNI
  395. Marie Šrajerová, LF MUNI
  396. Barbora Liška, FF UPOL
  397. Jakub Dohnal, ZSF JCU
  398. Michaela Březnová, FHS UK
  399. Veronika Peková, FHS UK
  400. Vendula Svobodová, PřF MUNI
  401. Milan Krám, FSV UK
  402. Matěj Ševela FA, ČVUT v Praze
  403. Kristina Anna Vyletová, FHS UK
  404. Dominika Herianová, FF UP
  405. Magdalena Pospíchalová, alumni FTVS a FF UK
  406. Jana Žalská, Institute For Study Abroad Czech Republic
  407. Alexandra Selmeciová, AVU
  408. Anna Otrubová, PdF UPOL 
  409. JanTrnka, 3. LF UK
  410. Julia Miesenböck, FF UK
  411. Miloslav Kolenatý, Fakulta životního prostředí, UJEP
  412. Matouš Kratochvílo, FF UK
  413. Magdaléna Bouší, FHS UK
  414. Magdaléna Hejná, FHS UK
  415. Ondřej Koutský
  416. Zuzana Vodáková, FF UK
  417. Lamija Čehajić, AVU
  418. Markéta Svobodová, FHS UK
  419. Vojtěch Bára, DAMU 
  420. Martin Hodek
  421. Jan Bendák, FaVU
  422. Jana Čapková, PF UK
  423. Bonifác Klimeš 1. LF UK
  424. Barbora Chaloupka, PrF MUNI
  425. Lenka Hejduková, FHS UK
  426. Klára Naimanová, FHS UK
  427. Sofia Sováková, Fakulta umění a designu UJEP
  428. Eliška Stříbrská, PřF UPOL
  429. David Omrai, FIT ČVUT
  430. Miriana Števček, FHS UK
  431. Noémi Czinegeová, FF MUNI
  432. Petra Boušková, FF UK
  433. Barbora Svobodová, FF UK
  434. Stella Zlateva, FHS UK
  435. Martin Košatka, PF UK
  436. Kateřina Hanáčková, FHS UK
  437. Petra Nováková, FHS UK
  438. Miloslav Sodomka, FF UHK
  439. Stela Houserová, FSS MU
  440. Lukáš Kubina, FF UPOL
  441. Justýna Kolárová, PedF UK
  442. MUDr. Lumír Kantor, PhD. Lékařská fakulta UPOL
  443. Marie Podařilová, FHS UK
  444. Anna Prchalová, FHS UK
  445. Paul DeLave, Prague City University
  446. Jan Mrázek
  447. Jan Vaněk, PdF UK
  448. Vojtěch Kudla, FF UK
  449. Kateřina Pazderů, FAPPZ ČZU v Praze
  450. Tereza Štěpánová, UMPRUM
  451. Viktor Prokop, AVU
  452. Kateřina Nykodýmová, FHS UK
  453. František Mestek, PřF UK
  454. Rozálie Poslušná, FChT VŠCHT
  455. Kéran Delabre, FF UK 
  456. Zuzana Macourková, FF UPOL
  457. Luboš Jalovec, FHS UK
  458. Milan Masojídek, FF UK
  459. Hana Veselá, penzistka, Praha 3
  460. Peter Tkáč, FF MUNI
  461. Jakub Dlabaja, FSS MUNI
  462. Martina Paukertová, FF UK
  463. Hedvika Klímová, FF UK
  464. Žofia Fodorová, UMPRUM
  465. Anna Ptáčníková, FF MUNI
  466. Lucie V. Frischová, FHS UK
  467. Mariana Kroupova, FHS UK
  468. Anna Vítů, FHS UK
  469. Štěpán Mareš, FF UK
  470. Andrea Preclíková, FF UK
  471. Lukáš Pavlousek, FF UK
  472. Rozálie Poslušná, FCHT, VŠCHT
  473. Adam Nainar, PřF UK
  474. Mikuláš Fantys, FF UK
  475. Šimon Nemec, FF UK
  476. Petra Macková, PřF MUNI
  477. Jiri Holba, FF UPCE
  478. Masarykovy studentské odbory, MUNI
  479. Radim Šíp, FHS UTB
  480. Anna Soldátová, FHS UTB
  481. Tereza Fortinová, FF UK
  482. Julie Šišková, DAMU
  483. Nora Třísková, FF a FSV UK
  484. Tereza Havlíčková, FF UK
  485. Oldřich Morys, FaVU VUT Brno
  486. Marie Smejkalová, FF UK
  487. Veronika Vrbasová, FF UK
  488. Jakub Zavadil, FA ČVUT
  489. Adéla Svobodová, FHS UK
  490. Jolana Ritterová, DAMU, AMU
  491. Lia Grulichová, FF UPOL
  492. Jakub Zahora, FF UK
  493. Anna Šípová, FF UK
  494. Kateřina Šípová, UPRUM
  495. Alexander Uzunov, FF UK