GDPR

Odesláním podpisu k petici udělujete souhlas Univerzitám za klima, aby zpracovávaly vámi uvedené osobní údaje.

ZA JAKÝM ÚČELEM SCHRAŇUJEME VAŠE ÚDAJE?
Za účelem organizování petice a pro informování o naší činnosti pomocí e-mailu. 

KAM SI VAŠE ÚDAJE ULOŽÍME?
Shromažďujeme osobní údaje na webové stránce a to v souladu s platným zákonem.
Vaše údaje budeme spravovat až do doby zániku této stránky. Údaje si také uložíme do služby Mailchimp provozované americkou společností The Rocket Science Group.

KDO MÁ K OSOBNÍM ÚDAJŮM PŘÍSTUP?
Vybraní dobrovolnice a dobrovolníci z Univerzit za klima. Dále provozovatel služby Mailchimpu, případně poskytovatel softwaru Microsoft, poskytovatelé údržby informačního systému a další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací.
Příjemci osobních údajů mohou být i spolupracující subjekty Univerzit za klima. Dále orgány veřejné moci (např. soudy, orgány veřejné správy) a adresáti petice.

JAKÁ DATA O MNĚ BUDOU DÁLE SHROMAŽĎOVÁNA?
Mailchimp v rámci svého provozu sleduje průběh doručení a další náležitosti pro zajištění plynulého bezpečného chodu služby. Dále Mailchimp sleduje otevírání e-mailové zprávy a následování odkazů v jejím textu. Tyto statistiky poskytuje ke každé osobě i nám.

ROZSAH OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Ustanovení o ochraně osobních údajů se vztahují pouze na Zákazníka, který je fyzickou osobou.

PRÁVNÍ ÚPRAVA OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Ochrana osobních údajů je poskytována:
a)  nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a
b)  zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

CHCI Z TOHO VEN
Máte nějaké dotazy nebo připomínky? Chcete odběr novinek nebo svůj souhlas s uchováváním osobních údajů zrušit? Napište nám na info@univerzityzaklima.cz