Univerzity bez fosilií: Sešli jsme se se zástupci Univerzity Karlovy

Nedávno jsme odeslali dopis vedení UK. Více než 80 studentek a studentů v něm univerzitu vyzvalo, aby rozvázala svoje vztahy s pojišťovnami a bankami, které financují fosilní byznys a klimatickou krizi. V tomto týdnu jsme dostali odpověď od rektorky Mileny Králíčkové a byli jsme pozváni na jednání s vedením UK.
 
Jsme rády, že jsme zde našly ochotu ke změně a můžeme tentokrát s univerzitou pracovat v součinnosti: jednomu našemu požadavku už vedení UK vyhovělo a na dalších pracuje. Věříme, že svoje sliby UK dodrží a jsme připraveni ji na cestě od fosilií podpořit. Zároveň ale budeme celý proces pečlivě sledovat, pokračovat v našem tlaku a bojovat za to, aby peníze naší univerzity nekončily v uhlí, plynu a ropě.
Co z jednání vzešlo:
1.) Univerzita vyhověla našemu prvnímu požadavku a zveřejnila plný seznam poskytovatelů bank a pojišťoven pro fakulty a součásti UK. Najdete ho tady: https://cuni.cz/UK-11856.html
Vnímáme to jako důležitý krok k transparentnosti a i našemu tlaku dodává konkrétnější rozměry.
2.) Odbor veřejných zakázek navrhne zařazení kritéria divestmentu do Strategie odpovědného zadávání Univerzity Karlovy. Rovněž bude zaháje proces předběžných tržních konzultací: i to je pro nás důležitým krokem, protože univerzita dává touto cestou pojišťovnám najevo, že je pro ní jejich klimatická politika důležitá a přidává se k našemu tlaku na finanční instituce. (Univerzity za klima se podílejí na kampani Zastavme špinavé prachy)
 
3.) Na UK v současné době probíhá analýza pojistných smluv a příprava nové zakázky společné pro celou univerzitu. O celém procesu bude univerzita informovat na svých stránkách i přímo nás. Jsme moc rádi za ochotu univerzity se do procesu pustit a zahrnout kritérium divestmentu. Kroky univerzity budeme sledovat a doufáme, že brzy budeme moct říct, že má naše univerzita fosílie opravdu jen v kabinetech geologie.
 
4.) Vyjednávat je důležité, ale změna se tvoří naším společným tlakem. Záleží vám taky na tom, aby peníze univerzity neproudily do fosilních paliv? Mluvte o tom na svojí fakultě. Napište svojí děkance. Nebo rektorce. Pokud jste v senátu, podpořte naší iniciativu tam. Přijďte na naší schůzku a přidejte se k Univerzitám za klima a pojďme společně prosazovat klimatickou spravedlnost přímo tam, kde studujeme.