Univerzity bez fosilií: Otevřený dopis Univerzitě Karlově

Nechceme, aby naše univerzita podporovala banky a pojišťovny, které se podílí na financování fosilního průmyslu. Rozhodly*i jsme se proto sepsat níže přiložený dopis. Pokud chceš s společně s námi dopis podepsat, prosím, připoj svůj podpis skrz tento formulář.

V blízké době plánujeme rozeslání podobných dopisů i na další univerzity. Pokud bys měl/a zájem podobný dopis sepsat nebo podepsat na svojí univerzitě, ozvi se nám na univerzityzaklima@gmail.com nebo vyplň tenhle formulář a my se Ti ozveme.

Vážená paní, vážený pane,

obracíme se na Vás jako studenti a studentky z hnutí Univerzity za klima. V posledních několika letech patří Univerzita Karlova mezi vysoké školy, které svou pozici v klimatické krizi deklarují nejvýrazněji. Ve svém prohlášení z října 2021 uvádí, že „Univerzita Karlova tímto prohlášením sděluje veřejnosti, že současná situace vyžaduje urychlené přijetí i neatraktivních opatření. Ocitáme se jednoznačně na začátku krize, která může mít vážný dopad na celou společnost, a právě společnost musí být součástí jejího řešení.“ 

Stejně tak se předsednictvo akademického senátu zavázalo brát vážně požadavky studentské okupační stávky za klima v roce 2019. Proaktivní přístup Univerzity Karlovy v reakci na klimatickou krizi dokládá i její členství v několika mezinárodních asociacích, stejně jako v české Asociaci pro udržitelné univerzity. Všechny tyto kroky velmi vítáme a právě díky nim doufáme, že se na Vás můžeme obrátit a požádat Vás o spolupráci. 

Považujeme za zásadní nejen jak univerzita mění své vnitřní chování, ale také které instituce podporuje finančně. Těžba a spalování fosilních paliv je hlavní příčinou klimatické krize a finanční sektor jeho nejdůležitějším pilířem. V posledním roce se i u nás rozběhla kampaň Zastavme špinavé prachy, která roli finančního sektoru v postupující klimatické krizi zdůrazňuje. V uplynulém roce se také ukázalo, že tlak na pojišťovny a banky může být velmi efektivní: v reakci na otevřené dopisy a protesty několik významných pojišťoven zpřísnilo svou politiku, co se týče pojišťování uhlí. Díky veřejnému tlaku se v posledních několika letech stalo uhlí nepojistitelnou komoditou, máme-li ale udržet klima slučitelné s životem a existencí organizovaného společenství, je nutné, aby pojišťovny začaly stejný přístup aplikovat i ve vztahu k jiným fosilním palivům, zejména fosilnímu plynu. 

Banky a pojišťovny, které financují fosilní paliva, navíc neničí jen klima, ale také podporují válku a nedemokratické režimy. Na propojení finančních institucí a ruských fosilních firem, skrz které Putin platí svou invazi na Ukrajinu, upozorňuje aktuálně i mezinárodní kampaň Putin 100, v rámci které proběhly protesty i v několika městech u nás. Situace na Ukrajině zároveň postavila Evropskou unii na rozcestí: buďto svou závislost na fosilních palivech ještě prohloubí, nebo bude skrz masivní investice do OZE a skrze energetické úspory postupovat k udržitelnější budoucnosti. I naše univerzity mají slovo v tom, kudy se vydáme.  

Věříme, že teď je nejvyšší čas jednat. Podle poslední zprávy Mezivládního panelu OSN pro změny klimatu (IPCC) máme na odklon od fosilních paliv tři roky, chceme-li se vyhnout nejkatastrofálnějším dopadům. Je zásadní, aby se Univerzita Karlova postavila proti financování fosilních paliv, proti drancování klimatu a proti podpoře nedemokratických režimů a válek, a to nejen v Evropě, ale po celém světě.

Jsou to právě finanční instituce, kdo hraje klíčovou roli v tom, na jaké planetě budeme žít. 

Jako jednotlivci můžeme na naše pojišťovny a banky vyvíjet tlak, naše možnosti jsou ale omezené. Je proto zásadní, aby se za náš požadavek postavili i velcí klienti a respektované instituce, včetně našich univerzit. Se stejnou výzvou oslovujeme nejen Vás, ale i ostatní vysoké školy a doufáme, že v nich najdeme pro boj s klimatickou krizí partnery. V současné době probíhají také jednání s vedením několika českých měst, které na základě právní analýzy od iniciativy Zastavme špinavé prachy mohou začít zohledňovat kritérium udržitelnosti při zadávání veřejných zakázek pojišťovnám. 

Univerzita Karlova má nyní možnost přidat se k mezinárodnímu hnutí divestmentu, přijmout stejnou politiku, pro kterou už se rozhodly například univerzita v Oxfordu nebo Harvardova univerzita, a zařadit se mezi instituce, jejichž klimatická politika se neomezuje na deklarace, ale má reálný dopad. 

Jaké konkrétní kroky může Univerzita Karlova podniknout pro ukončení financování fosilních paliv:

 1. Zveřejnit své poskytovatele pojištění a banky, se kterými univerzita spolupracuje. Prvním krokem pro možnost participace ze strany studujících, vyučujících i zaměstnaných je přístup k informacím. Žádáme proto Univerzitu Karlovu, aby poskytla plný seznam svých poskytovatelů pojištění a bank, se kterými spolupracuje.
 2. Jasně stanovit podmínky pro poskytovatele pojištění a upřednostňovat ty se silnou klimatickou politikou. Univerzita Karlova v lednu 2020 deklarovala, že hodlá při zadávání veřejných zakázek pro zabezpečování svých potřeb prosazovat své etické hodnoty, vyjadřující její postoj k celospolečensky významným tématům jako jsou sociální a environmentální aspekty.“ Náš požadavek proto odpovídá i vlastním vnitřním cílům, které si univerzita stanovila. V tomto ohledu může být Univerzitě Karlově nápomocné i hodnocení, které připravila mezinárodní koalice Insure Our Future. Užitečným nástrojem může být také Oil and Gas policy tracker, který sleduje politiky pojišťoven bank a investorů týkající se ropy a plynu: 
 3. Připojit se k našemu tlaku na finanční sektor i veřejně. V posledním roce jsme měli možnost vidět, jak výraznou roli může hrát požadavek za strany klientů a veřejnosti v utváření klimatických politik pojišťoven. Významný a společensky prestižní klient jako je univerzita má příležitost zde sehrát klíčovou roli. Žádáme, aby univerzity daly svým poskytovatelům pojištění vědět, že fosilní průmysl musí odmítnout financovat a postupovat k co nejrychlejšímu rozvázání všech vztahů.

V případě dotazů jsme Vám plně k dispozici. Věříme, že společným úsilím můžeme přispět k tomu, aby Univerzita Karlova šla i nadále ostatním veřejným institucím příkladem a potvrdila svou aktivní pozici v boji s klimatickou krizí.

Za iniciativu Univerzity za klima

 1. Klára Trávníčková, studentka historie a východoevropských studií na FFUK 
 2. Anežka Lindaurová, studentka filosofie a historie FFUK 
 3. Tereza Martinovská, studentka filosofie a historie na FFUK 
 4. Valerie Vítů, studentka sociologie na FFUK
 5. Kristina Hamplová, studentka UK 
 6. Jakub Vaněk, student UK
 7. Vojtěch Petříček, student filosofie na FFUK
 8. Sabina Vassileva, student filosofie na FFUK a antropologických studií na FHS
 9. Klára Frýdová, studentka filosofie a religionistiky na FFUK
 10. Jakub Cepník, student UK
 11. Jakub Štingl, student Fyziologie na PřF UK a Filosofie na FF UK
 12. Jan Černín, student religionistiky na FFUK
 13. Anna Černínová, studentka UK
 14. Marek Jandák, student UK
 15. Matěj Moravanský, student UK
 16. Bonifác Klimeš, student UK
 17. Alžběta Bílková, Dějiny evropské kultury, Katolická teologická fakulta
 18. Sára Englišová, studentka UK 
 19. Jakub Kovařík, Sociologie, FFUK
 20. Adéla Provazníková, Blízkovýchodní studia, FF UK
 21. Filip Liška, historie FFUK
 22. Stela Chvojková, FFUK
 23. Tomáš Reichel, FFUK
 24. Justýna Andršová, Pedagogická fakulta UK
 25. Rudolf Minka, Dějiny umění FFUK
 26. Jonáš Felkel, Právnická fakulta UK
 27. Matyáš Jakubů, FFUK
 28. Alžběta Králová, FFUK
 29. Mikuláš Pešta, FFUK
 30. Jan Tůma, Dějiny umění, Filozofická fakulta
 31. Šimon Nemec, student filosofie FFUK
 32. Matěj Koštíř, FFUK
 33. Kryštof Neřold, Východoevropská studia, FFUK
 34. Valentýna Řiháková
 35. Magdaléna Kloučková, FFUK
 36. Miroslav Lžičař, Bioinformatika PřF UK
 37. Klára Staňková, Antropologická studia, FHS
 38. Ema Kovalčíková, FFUK
 39. Vít Hrouda, filosofie, FFUK
 40. Jakub Votruba, student UK
 41. Viktorie Vítů, Filozofie, FF UK
 42. Anna Jeřábková, Učitelství pro 1. stupeň ZŠ, Pedagogická fakulta
 43. Adam Cepník, Učitelství geografie pro střední školy, PřF UK
 44. Lucie Maršíková 
 45. Tereza Sedinová, Sociologie FF UK
 46. Tomáš Profous, Sociologie FF UK
 47. Barbora Nosková, Germanistika, sociologie FFUK
 48. Daniela Matysová, Německá a francouzská filozofie na FHS
 49. Vjačeslav Glazov, Sociální dějiny, FF UK
 50. Kamila Schewczuková, Komparatistika, FF UK
 51. Anna Schubertová, komparatistika FF
 52. Pavlína Štěpánka Borská, absolventka FF UK, studentka FSV UK
 53. Helena Kouwen, 2. LF UK
 54. Kateřina Vlková, 2.LF UK
 55. Prokop Fialka, KBV FF
 56. Helena Hájková
 57. Tomáš Krňák, MFF- matematika
 58. Jan Mikeš, student FFUK
 59. Kristýna Stašová, Informace, média a knižní kultura, FF UK
 60. Vít Staša, Bohemistika a filosofie, FF UK
 61. Ivana Trummová, Absolventka MFF UK
 62. Matěj Hřib, FHS UK
 63. Martin Bartoš
 64. Michaela Radová, FHS UK
 65. Jana Dubská, studentka PedF UK a FF UK
 66. Nikola Kováříková, absolventka anglistika-amerikanistka FF UK
 67. Eliška Kučerová, Přírodovědecká fakulta UK
 68. Magdalena Dušková
 69. Martin Košatka, Právnická Fakulta UK 
 70. Martin Duřt, Filozofie, ÚFaR FF UK
 71. Martin Troška
 72. Tereza Jindrová, Absolventka FF, studentka FSV.
 73. Filip Raboch, Filozofie
 74. Klára Choulíková, Knihovna ÚFaR FF UK
 75. Marie Pavlíčková, KTF UK
 76. Anna Sojková, FF UK
 77. Ludmila Blažková, Právnická fakulta UK 
 78. Matěj Jirsa,Katolická teologie, KTF UK
 79. Marie Jiřičková, FHS UK
 80. Veronika Ludvíková, PedF UK
 81. Tereza Meliora, KTF
 82. Josefína Marková, Filozofická fakulta, sinologie a filosofie
 83. Jakub Koláček, Filozofická fakulta
 84. Anna Pavličová, Přf UK
 85. Ondřej Hrdý, PedF UK, matematika
 86. Kateřina Holá, Socio-kulturní antropologie FHS
 87. Vojtěch Svěrák, Ústav filosofie a religionistiky FFUK
 88. Magdalena Slováková, zubní lékařství, 1. LF
 89. Marie Šantrochová, nutriční terapie, 3. LF UK
 90. Zuzana Tréglová, religionistika FFUK
 91. Kateřina Michaličková, Studium humanitní vzdělanosti, FHS UK
 92. Jan Kubišta, Fakulta sociálních věd, Sociologie a sociální politika