Otevřený dopis Klima nástupiště rektorovi a děkanům fakult (studentky a studenti Ostravské univerzity)

Vážený pane rektore,

moderní univerzity (UK, AMU, MUNI, AVU, VŠ v Curychu, Vídni i jinde po celém světě) řeší
klimatickou krizi. Ve všech těchto institucích začali takovou iniciativu studenti. Cítíme se
povinováni udělat totéž.
Řešení klimatické krize je jednou z největších výzev dneška. Apeluje OSN, Mezinárodní
panel pro změny klimatu (IPCC) nebo ČHMÚ. Máme několik následujících málo let na to,
abychom proměnili téměř každý aspekt lidské civilizace směrem k uhlíkově neutrálním
technologiím. Je třeba začít jednat, ne jen nečinně přihlížet postupujícímu nenávratnému
hroucení ekosystémů. Klimatická změna není jenom pesimistický scénář budoucnosti,
probíhá, a její následky – sucho, povodně, extrémní výkyvy počasí, zvyšování hladiny
moří – denně po celém světě pociťují miliony lidí. Nejvíce ti, kteří ji zavinili nejméně.
Považujeme za nutné, aby univerzity nestály stranou, ale naopak převzaly aktivnější roli,
usilovaly o to být mostem mezi vědeckým poznáním a společností, šly příkladem a
měnily své fungování.
Jsme studenti a zajímá nás, jak se Ostravská univerzita vztahuje ke klimatické krizi. Jak
promítá snahu o její odvrácení do svých strategických plánů, do výuky, provozu nebo
komunikace s veřejností. Z toho důvodu vám předkládáme tyto otázky:

· Promítá se kritérium klimatické udržitelnosti do vyhodnocování veřejných zakázek
univerzity, do vyhodnocování studentských výzkumů, grantů atd.? Pokud ano, jakým
způsobem a pomocí jakých mechanizmů jsou tyto procesy vyhodnocovány a
schvalovány?
· Jakým způsobem komunikujete o klimatické krizi s veřejností?
· Považujete otázku environmentální udržitelnosti za klíčový problém?
· Jakým způsobem se projevuje téma klimatické krize v pedagogickém působení?
· Zajišťujete to, aby se snižovala uhlíková stopa při mobilitě na krátkých i dlouhých
trasách? (Doprava na konference a studijní stáže, podpora cyklodopravy na fakulty,
prioritizace ekologicky šetrných forem dopravy atd.) Pokud ano, jakým způsobem?
· Jaké podnikáte kroky pro snížení dopadu klimatické krize ve vašem přístupu k
hospodaření a provozu kolejí a menz včetně zajišťování občerstvení na jednotlivých
fakultách? (Zacházení se zbytky jídel, recyklování obalů, možnost doplňování vody do
lahví atd.)
· Je si univerzita vědoma toho, co z jejího fungování má největší negativní dopad na
životní prostředí? Pokud ano, jakým způsobem zpracovává tato data, a k jakým
konkrétním změnám došlo?

Ptáme se, ale také oznamujeme. Zdá se nám, že OU nereflektuje souvislost svého
současného sloganu „Ovlivni nejen svojí budoucnost“ s rétorikou středoškolské iniciativy
pro klima Fridays For Future „Na co studovat bez budoucnosti“. Chceme ovlivňovat nejen
svoji budoucnost. Chceme odvrácení klimatického kolapsu. Změna klimatu ovlivňuje a
výrazně změní všechny obory. Uvědomujeme si závažnost situace a chceme se podílet
na řešení, které bude mít pozitivní dopad na celou společnost. Je nutné připravovat
konkrétní adaptační a transformační opatření. Není to jen otázka ideologie, je to
především otázka praktická. Jsme ti nadšení studenti, kteří chtějí měnit svět.
Tento dopis jsme poslali též jako návrh k projednání na AS OU. Chtěli bychom, abyste i Vy
nám pomohl nalézt odpovědi a inicioval žádoucí změny.

 

 

Barbora Kurtinová, obalový a knižní design, FU
Jan Mesany, Ateliér animované a audiovizuální tvorby, FU
Jakub Černý, doktorské studium, FSS
Jan Franěk,sociální práce , FSS
Daniela Šlapanská, Kresba, FU
Lucie Bečvářová, Kresba, FU
Eliška Kupcová, Grafický design, FU
Alžběta Krchová, Video, multimedia, performance,, FU
Jiří Karen, Historické vědy, FF
Lukáš Kleberc, Malba 1, FU
Michaela Rožnovská, Video, multimedia, performance, FU
Jitka Králová, Kresba, FU
Kristýna Krutilova, Malba 1, FU
Filip Nádvorník, kresba, FU
Hynek Šnajdr, kresba FU
Kateřina Primusová, Ruská-Německá filologie, FF
Anna Dolečková, obor klarinet, FU

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *