Tisková zpráva ke zveřejnění Požadavků na univerzity 

 

12.11. 2019 jsme vyhlásili Univerzitní okupační stávku za klima, jejímž hlavním cílem byl tlak na politickou reprezentaci. Přesto věříme, že univerzity by vzhledem ke své specifické pozici ve společnosti měly také převzít iniciativu v řešení klimatické krize.

Univerzity musí začít aktivně hledat způsoby, jak být mostem mezi vědeckým poznáním a celou společností, jít příkladem a měnit své fungování. Vzhledem k závažnosti situace nejsou kroky univerzit dostačující, a protože i my jsme součástí univerzit, přebíráme iniciativu a překládáme svoje požadavky. Vyzýváme univerzity k jejich realizaci. V jiných zemích je běžnou praxí, že univerzity na klimatickou krizi reagují a není důvod, proč by to u nás mělo být jinak.

Tato výzva je výsledkem spolupráce lidí z akademického prostředí z Brna, Olomouce, Prahy a dalších měst. Jedním z naších cílů byl demokratický proces vzniku požadavků; formulace jejich obsahu jsme dosáhli konsenzuálně, každý kdo chtěl, se měl možnost vyjádřit. Jejich schválení je jedním z výsledků pléna, které proběhlo v rámci okupační stávky.

Považujeme však za důležité upozornit na to, že jednání rektora Univerzity Karlovy Tomáše Zimy je v příkrém rozporu již s prvním požadavkem, neboť neustále bagatelizuje závažné etické problémy a překrucuje smysl třetí role univerzit. Místo toho, aby posiloval důvěryhodnost vědy v očích veřejnosti, vědu svým jednáním diskredituje a prostředků univerzity využívá k vlastnímu zviditelnění. Proto jsme v případě UK nuceni nejprve požadovat jeho odstoupení, než může začít jakákoli konstruktivní debata o zapojení univerzity do řešení klimatické krize.