Prohlášení iniciativy Univerzity za klima k Okupační stávce za klima

Třicet let od sametové revoluce se opět nacházíme v situaci, kdy potřebujeme zásadní obrat ve směřování naší společnosti. V době postupující klimatické krize je třeba začít urychleně jednat a ne jen nečinně přihlížet postupujícímu hroucení ekosystémů, bez kterých není existence organizovaného lidského společenství možná. Klimatická změna není jenom pesimistický scénář budoucnosti, probíhá teď a její následky – sucho, ničivé povodně, extrémní výkyvy počasí – denně po celém světě pociťují miliony lidí. A nejvíce právě lidé ze zemí globálního Jihu, kteří ji zavinili nejméně.

Nyní se rozhoduje o tom, zda se podaří globální oteplení udržet pod hranicí 1,5 C, jejíž překročení by podle nejnovějších vědeckých poznatků mohlo znamenat nezvratné změny klimatu. Každá další setina stupně globálního oteplení s sebou přináší další porušování lidských práv. K odvrácení katastrofy potřebujeme sociálně spravedlivé systémové změny. Klimatická krize je řešitelná, ne však v systému, který stojí na představě nekonečného ekonomického růstu.

Stejně jako studenti v listopadu 1989 i my odmítáme beznaděj. A stejně jako oni považujeme i my dnes otázky zachování životního prostředí za zásadní. I když ani jim, ani nám současní politici nenaslouchají. Naši političtí představitelé odmítají dodržovat svoje sliby a emise skleníkových plynů tak dále rostou. Požadujeme, aby naše vláda přijala zodpovědnost a podnikla reálné kroky k zachování poměrně stabilního klimatu, které umožňuje existenci naší civilizace.

Považujeme také za nutné, aby univerzity nestály stranou a jen nepřihlížely, ale naopak převzaly aktivnější roli, usilovaly o to být mostem mezi vědeckým poznáním a celou společností, šly příkladem a měnily své fungování. Univerzity by měly přiznat problému klimatické změny prioritu vyhlášením stavu klimatické nouze. A také podle ní začali jednat.

Odvahy stávkujících studentů v listopadu 1989 si vážíme. Právě proto nám nestačí jenom vzpomínat. Vyzýváme všechny studenty a studentky, aby se k nám připojili. 12. listopadu na přednášky nejdeme, protože se chceme učit. Chceme se učit převzít iniciativu. Chceme se učit odmítat bezmoc a pasivitu. Chceme se učit zpochybňovat způsob, jakým naše společnost funguje a rozhodnutí, která dělají naši političtí představitelé. (I díky statečnosti studentů a studentek před třiceti lety máme možnost vyjádřit svůj názor svobodně – pojďme ji využít v boji za budoucnost.)

Proto 12. listopadu zahájíme univerzitní okupační stávku. Místo abychom seděli v učebnách, povedeme na chodbách diskuze a workshopy, poslechneme si koncerty a budeme se organizovat na plénech. Přidej se k nám!

(Zahájení proběhne 12. listopadu v 10:00 na Náměstí Jana Palacha, poté se přesuneme do budovy Filozofické fakulty UK.)

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *