Jak fungujeme?

Univerzity za klima je nehierarchické hnutí, které vzniklo jako iniciativa zdola z řad studentů.
Náš kolektiv je otevřený každému, kdo se chce připojit.
Přidejte se k nám.

Rolovat nahoru